• 1
  • ταξινόμηση: τιμή ημερομηνία
    Μικρές αγγελίες > Για το σπίτι > Ηλεκτρικά είδη
    Θερμοπομπός Επιδαπέδιος, Ισχύς: 2000 W , Rohnson R- 062. Χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα χειμώνα από φοιτητή
    Μικρές αγγελίες > Για το σπίτι
    Στεγνός οικολογικός καθαρισμός στρωμάτων Αϋπνίες και αλλεργίες ΤΕΛΟΣ… Το στρώμα πάνω στο οποίο περνάμε το ένα τρίτο της ζωής μας είναι ίσως το πιο ακάθαρτο σημείο μέσα στο σπίτι μας. Καθαρίζ
  • 1